Blog

FirePro toegepast in de binnenvaart zonder beperkingen

FirePro is vanaf heden ook volledig zonder beperkingen gecertificeerd voor de binnenvaart. Door het terugdringen en verbieden van diverse blusgassystemen (bijvoorbeeld FM200), wordt er steeds vaker gekozen voor FirePro met het blusmiddel dry condensed aerosol. En dit is niet onlogisch gezien het feit dat ons blusmiddel onschadelijk is voor mens, milieu, apparatuur en daarbij een zeer sterk blussend vermogen heeft.

Zoals alle transportmiddelen lopen ook binnenvaartschepen risico op brand. Indien er een brand is op een schip kan dit grote gevolgen hebben. Brand op een schip ontstaat veelal in het motorcompartiment en elektrische compartimenten. Op een schip ontbreekt het aan vluchtwegen, hierdoor zal een brand razend geblust moeten worden geblust. Gebeurt dit niet dan ontstaan er levensgevaarlijke situaties waarbij mensenlevens op het spel staan. Download hieronder de volledige rapportage.

Write a comment