Blog

Brandbeveiliging mestdrooginstallatie

Het risico op het ontstaan van brand in een mestdrooginstallatie is een risicofactor die serieus genomen moet worden. Wanneer dit niet correct is gewaarborgd kan dit in geval van calamiteit leiden tot een enorm productieverlies of in het ergste geval het voortbestaan van een onderneming betekenen. Biomassa materiaal en vochtgehalte gecombineerd met lucht en/of bacteriële fermentatie kan leiden tot broei. De brandrisico’s nemen verder toe wanneer er ook ontstekingsbronnen aanwezig zijn zoals elektrische apparatuur, welke te samen met de aanwezige menselijk factor het ontstaan van brand nog verder vergroten. Het doel van het brandveilig maken van een mestdrooginstallatie is om personeel te beschermen, bedrijfscontinuïteit te beperken en gevolgschade aan de installatie tot een minimum te beperken.

Waarom FirePro?
Een mestdrooginstallatie is een zeer gespecialiseerde installatie met beperkte oplossingen. Voordat er gekozen is voor een oplossing met een FirePro blussysteem zijn er pogingen geweest met traditionele blussystemen (blusgassystemen en een sprinkler oplossing). Deze traditionele systemen zijn ongeschikt gebleken om de veiligheid te kunnen waarborgen.  Tevens moest de installatie geschieden volgens het Algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) NBN S 21-100-1 welke in België gehandhaafd wordt. Hierdoor is de opdrachtgever in overleg met de brandweer en verzekeraar tot de conclusie gekomen te kiezen voor een betrouwbare oplossing van FirePro Benelux. Doorslaggevend in de keuze voor FirePro Benelux zijn geweest, systeem geschiktheid, effectiviteit, onderhoudsgemak en de modulaire opbouw van een FirePro Benelux blussysteem.
Voor het inzien van de complete casestudie klikt u op onderstaande link.

link : Agro-Energiek Case Study

Write a comment