Blog

Brandbeveiliging farmaceutisch bedrijf

Risico’s en gevolgen bij Farmaceutische bedrijven zijn het gebruik van chemicaliën die in veel gevallen licht ontvlambaar zijn en moeten worden beschermd tegen brand. Deze chemicaliën zijn zelden of nooit zelf ontvlambaar en daarom juist moeten deze risico vormende ontstekingsbronnen beveiligd worden. Deze risico vormende ontstekingsbronnen zijn onder meer menselijke fouten, storingen in elektrische apparatuur of door machines waar veel warmte vrij kan komen. Eerste uitdaging bij deze case was dat de brandblusinstallatie binnen 48 uur in bedrijf werd gesteld. Tweede uitdaging was dat de te beveiligen opslagcapaciteit vrij grote openingen had. U zult begrijp dat de toepassing van een blusgasinstallatie in dit geval niet toereikend was. De expertise van FirePro op het gebied van brandpreventie, brandbeveiliging en branddetectiesystemen waren doorslaggevend voor het beveiligen van de opslagruimte van Pfizer.

Voor het inzien van de complete casestudie klikt u op onderstaande link.

Pfizer-Case-Study

Write a comment