Blog

Brandbeveiliging scheepvaart

Brandbeveiliging scheepvaart

Onlangs heeft FirePro weer een complete installatie voltooid op een schip welke zijn dienst doet in de beroepsvaart. FirePro beveiligt al vele jaren een diversiteit aan schepen en is inmiddels een begrip geworden als het gaat om brandbeveiliging in de scheepvaart. Door het terugdringen en verbieden van diverse blusgassystemen (bijvoorbeeld FM200), wordt er steeds vaker gekozen voor FirePro met het blusmiddel condensed aerosol. En dit is niet onlogisch gezien het feit dat ons blusmiddel onschadelijk is voor mens, milieu en apparatuur.

Risico’s en gevolgen

Zoals alle transportmiddelen lopen vaartuigen ook risico op brand. Indien er een brand is op een schip kan dit grote gevolgen hebben. Brand op een schip ontstaat veelal in het motorcompartiment en elektrische compartimenten. Op een schip ontbreekt het aan vluchtwegen, hierdoor zal een brand razend snel gedetecteerd en geblust moeten worden. Gebeurt dit niet dan ontstaan er levensgevaarlijke situaties waarbij mensenlevens op het spel staan.

De taak  

Ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van een betrouwbaar en een snel reagerend brandblussysteem ten behoeve van de beveiliging van het schip. Noodzakelijk bij de installatie was dat er werd voldaan aan de eisen van de certificerende partij van het schip. FirePro heeft alle expertise in huis wat betreft de eisen qua installeren van diverse certificerende partijen.

Waarom FirePro

FirePro Benelux is de partner die u de expertise biedt op het gebied van brandveiligheid op een schip. FirePro heeft is het meest onderzochte en gecertificeerde blusmiddel ter wereld. Ook de benodigde certificaten in de scheepvaart bezitten wij, denk hierbij bijvoorbeeld aan de certificering van  International Maritime Organization (IMO). Een blussysteem van FirePro is robuust, van roestvrij staal en is eenvoudig te installeren en is nagenoeg onderhoudsvrij. Daarnaast heeft een blussysteem van FirePro een levensduur van minimaal 15 jaar, dus is het een zeer duurzame investering.

Write a comment