Blog

Brandbeveiliging straddle carriers ECT Rotterdam Europoort

In januari 2019 heeft FirePro de complete installatie afgerond voor 18 straddle carriers bij Hutchison Ports ECT Rotterdam. FirePro beveiligt al vele jaren een grote diversietijd aan industriële voertuigen. U kunt hierbij denken aan terminaltrekkers, reachstackers, straddle carriers, landbouw voertuigen, vorkheftrucks etc. Doordat steeds meer bedrijven hun voertuigen 24 uur operationeel inzetten, neemt het gevaar voor het ontstaan van brand toe. Meer en meer wordt gekozen voor een installatie van FirePro doordat het vele voordelen biedt ten opzichte van de traditionele blussystemen.

Risico’s en gevolgen

Zoals alle transportmiddelen lopen straddle carriers ook risico op brand. Indien er een brand is op een straddle carrier kan dit economische en persoonlijke gevolgen hebben. Brand in een straddle carrier ontstaat veelal in het motorcompartiment. Doordat de bestuurder op hoogte de machine bedient is het zaak voor hem of haar in geval van brand veilig de machine te kunnen verlaten. De brand zal dus snel gedetecteerd en geblust moeten worden. Gebeurt dit niet dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.

De taak

Ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van een betrouwbaar en een snel reagerend brandblussysteem ten behoeve van de beveiliging van een straddle carrier. Noodzakelijk bij de installatie was dat er werd voldaan aan de eisen voor het leveren van een systeem dat snel en effectief zijn werk doet. FirePro heeft alle expertise in huis wat betreft de eisen qua installeren van dergelijke installaties.

Waarom FirePro?

FirePro Benelux is de partner die u de expertise biedt op het gebied van brandveiligheid op een straddle carrier. FirePro heeft is het meest onderzochte en gecertificeerde blusmiddel ter wereld. Ook de benodigde certificaten bezitten wij, denk hierbij bijvoorbeeld aan de certificering van KIWA, NFPA etc . Een blussysteem van FirePro is robuust, van roestvrij staal en is eenvoudig te installeren en is nagenoeg onderhoudsvrij. Daarnaast heeft een blussysteem van FirePro een levensduur van minimaal 15 jaar, dus is het een zeer duurzame investering.

Write a comment