Brandbeveiliging

Brandveiligheid

Veiligheid en risicomanagement is een heel belangrijk aspect in de bedrijfsvoering van een onderneming om de bedrijfscontinuïteit, financiële schade en het welzijn van uw medewerkers te waarborgen.
Helaas komt het nog steeds veel voor dat een brand ernstige schade veroorzaakt en wordt dit risico helaas vaak niet serieus genomen.
Het gevolg van brand in uw onderneming heeft vele risico’s.
U kunt hierbij denken aan schade aan uw kostbare pand, productiestilstand, leveringsproblemen, tijdelijke sluiting van uw onderneming, schade aan apparatuur en/of machines, dataverlies, milieuverontreiniging en het in gevaar brengen van mensenlevens.
Al deze zaken kunnen er zelfs toe leiden dat het voortbestaan van uw onderneming in gevaar komt.
Het is een wettelijke zorgplicht (Bouwbesluit, Arbowet en eis verzekeraar) dat u als onderneming en/of bestuurder (hoofdelijk) verantwoordelijk bent voor de veiligheid en welzijn van u medewerkers.

Traditionele brandbeveiliging

Traditionele brandbeveiliging is erop gericht een brand te vertragen, zodat er tijd gewonnen wordt om te evacueren en de brandweer in te schakelen om de brand te bestrijden.
Er is inmiddels door bewezen onderzoeken aangetoond dat ook de traditionele blusmiddelen zoals water (sprinkler systemen), blusgasinstallaties (druksystemen), schuimblusmiddelen en poederblusmiddelen leidden tot grote gevolgschade aan aanwezige apparatuur, kostbare bezittingen, machines enz.
Ander nadeel van de traditionele blusmiddelen is dat ze relatief veel onderhoud nodig hebben en het treffen van bouwkundige voorzieningen vaak noodzakelijk zijn.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tijdrovende controle en aanleggen van leidingsystemen en de daaraan gekoppelde jaarlijkse onderhoudskosten.

Brandbeveiliging van deze tijd!

FirePro blussystemen zijn van roestvrij staal, robuust, betrouwbaar en zeer effectief voor branddetectie en brandbestrijding voor een diversiteit aan gebouwen en ruimten.
FirePro blusinstallaties zijn eenvoudig te installeren en te onderhouden en zijn uitermate geschikt om een brand direct bij de bron te bestrijden. Voor onze blussystemen hoeft u geen dure bouwkundige voorzieningen te treffen met de daarbij eventueel behorende leidingwerken.
Daarnaast is een FirePro blusinstallatie onderhoudsarm en heeft het een levensduur van minimaal 15 jaar! FirePro is het meest onderzochte en gecertificeerde blusmiddel (condensed aerosol) ter wereld.
Onze expertise op het gebied van brandpreventie, brandbeveiliging, branddetectiesystemen bieden u dan ook ondersteuning in de processen en het bouwen van volledig certificeerbare brandblusinstallaties.
Het blusmiddel condensed aerosol is een middel dat de brand blust op micro niveau (moleculaire basis) en ten opzichte van vele traditionele blusmiddelen het zuurstofniveau niet verlaagt, hierdoor worden risico’s voor de mens zoveel mogelijk beperkt.
Het FirePro blusmiddel (condensed aerosol) is onschadelijk voor mens, milieu, en apparatuur (niet corrosief).
Al deze voordelen zorgen ervoor dat een FirePro oplossing de meest duurzame investering is in vergelijking tot traditionele blussystemen.

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat?