Brandbeveiliging voor Auto industrie

Brandbeveiliging voor de auto industrie

Brand in voertuigen kan ernstige schade aan het voertuig veroorzaken en kan vaak leiden tot het verlies van mensenlevens. Deze zijn veroorzaakt door kortsluiting in de elektrische installatie of verbranding van de brandstof en/of olie in het motorcompartiment.
bus waar firepro toepasselijk is

FirePro in de auto industrie

FirePro brandblussers zijn ideaal voor auto's, bussen, vrachtwagens en andere commerciële en industriële voertuigen. Het systeem is gemonteerd binnenin de cabine dashboard en motorruimte. Hierdoor kan in geval van brand deze snel en effectief worden gedetecteerd en geblust.

FirePro producten voor auto's

FP-100

Het FP-100 aerosol blussysteem wordt geactiveerd door een elektrische impuls of door de warmte van de brand zelf. Dit middels de zogenoemde bulb actuator. Ook dit type is uitermate geschikt voor bronbestrijding. U kunt hierbij denken aan: servers, auto's vrachtwagen, bus, tram, relaiskasten, meterkasten etc.

FP-200

Het FP-200 aerosol blussysteem wordt geactiveerd door een elektrische impuls of door de warmte van de brand zelf. Dit middels de zogenoemde bulb actuator. Ook dit type is uitermate geschikt voor bronbestrijding. U kunt hierbij denken aan: transformatoren, computerkasten, kleine schakelkasten, mechanische machines, medische apparatuur en kleine motorcompartimenten waaronder: auto, bus, tram, trein, etc.

FP-500

Het FP-500 aerosol blussysteem wordt geactiveerd door een elektrische impuls of door de warmte van de brand zelf. Dit middels de zogenoemde bulb actuator. Dit type is uitermate geschikt voor brandbestrijding in kleine compartimeneten. U kunt hierbij denken aan: transformatoren, computerkasten, kleine schakelkasten, mechanische machines, medische apparatuur en kleine motorcompartimenten waaronder: boot, auto, bus, tram, trein, etc.

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat?