Brandbeveiliging in voertuigen

Brandbeveiliging in voertuigen

Brand in voertuigen kan leiden tot ernstige schade aan het voertuig en daarbij is er een groot risico op het verlies van mensenlevens. Deze branden worden veelal veroorzaakt door kortsluiting in de elektrische installatie of verbranding van brandstof en/of olie in het motorcompartiment. Onze expertise op het gebied van brandpreventie, brandbeveiliging en branddetectiesystemen zijn uitermate geschikt om beginnende branden bij de bron te bestrijden. Hiermee voorkomt u dat uw voertuig volledig uitbrand en wordt verdere schade aan uw voertuig tot een minimum beperkt. Daarnaast zijn FirePro (condensed aerosol) blusmiddelen onschadelijk voor milieu, mens en motor(compartiment).
bus waar firepro toepasselijk is

FirePro brandpreventie in voertuigen

FirePro blusinstallaties zijn zeer geschikt voor het plaatsen in auto’s, bussen, vrachtwagens, treinen, trams en andere commerciële en industriële voertuigen. Het FirePro blussysteem kan heel eenvoudig in het motorcompartiment zelf gemonteerd worden, waardoor een beginnende brand direct bij de bron bestreden wordt. Hierdoor wordt verdere vervolgschade en financiële schade aan het vervoersmiddel tot een minimum beperkt. Een bijkomend voordeel is dat een FirePro blusinstallatie een vele malen betere investering is ten opzichte van traditionele blussystemen. Dit komt door het feit dat een FirePro blusinstallatie onderhoudsarm is en een levensduur heeft van minimaal 15 jaar! Daarnaast is het blusmiddel (condensed aerosol) absoluut niet schadelijk voor het milieu, mens en apparatuur. Al deze voordelen ten opzichte van traditionele blussystemen zorgen ervoor dat een blusinstallatie van FirePro de beste investering is om uw voertuig te beschermen tegen brand en de gevolgschade tot een minimum te beperken.

FirePro producten voor voertuigen

FP-100
Het FP-100 aerosol blussysteem wordt geactiveerd door een elektrische impuls of door de warmte van de brand zelf. Dit middels de zogenoemde bulb actuator. Ook dit type is uitermate geschikt voor bronbestrijding. U kunt hierbij denken aan: servers, auto's vrachtwagen, bus, tram, relaiskasten, meterkasten etc.
FP-200
Het FP-200 aerosol blussysteem wordt geactiveerd door een elektrische impuls of door de warmte van de brand zelf. Dit middels de zogenoemde bulb actuator. Ook dit type is uitermate geschikt voor bronbestrijding. U kunt hierbij denken aan: transformatoren, computerkasten, kleine schakelkasten, mechanische machines, medische apparatuur en kleine motorcompartimenten waaronder: auto, bus, tram, trein, etc.
FP-500
Het FP-500 aerosol blussysteem wordt geactiveerd door een elektrische impuls of door de warmte van de brand zelf. Dit middels de zogenoemde bulb actuator. Dit type is uitermate geschikt voor brandbestrijding in kleine compartimeneten. U kunt hierbij denken aan: transformatoren, computerkasten, kleine schakelkasten, mechanische machines, medische apparatuur en kleine motorcompartimenten waaronder: boot, auto, bus, tram, trein, etc.

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat?