Brandbeveiliging in de Zorgsector

Brandbeveiliging in de zorg

Brandbeveiliging specialisten in de gezondheidszorg zijn zich zeer bewust van de noodzaak voor het treffen van maatregelen omtrent brandbeveiliging. Diverse ruimtes in de gezondheidszorg vragen om een goede brandbeveiliging, dit omdat wanneer er brand uitbreekt de continuïteit van het bieden van goede zorg in gevaar kan komen. Onze expertise en ervaring op het gebied van brandpreventie, brandbeveiliging en branddetectiesystemen zijn uitermate geschikt om beginnende branden bij de bron te bestrijden. Hiermee voorkomt u dat waardevolle apparatuur, documenten, serverruimtes etc. verloren gaan bij het ontstaan van brand en dat het welzijn van de mensen beschermd wordt. De brandblusinstallaties van FirePro zijn zeer effectief en minimaliseren de gevolgschade. Dit komt door het feit dat het FirePro blusmiddel (condensed aerosol) niet corrosief is. Daarnaast zijn FirePro (condensed aerosol) blusmiddelen onschadelijk voor mens, milieu en apparatuur.
birthing-room-3

FirePro brandpreventie in de zorg

FirePro blussystemen zijn van RVS, robuust, betrouwbaar en zeer effectief bij brandbestrijding voor een diversiteit aan gebouwen. Daarnaast zijn FirePro blusinstallaties eenvoudig te installeren en te onderhouden. In het geval van brand zorgt een FirePro blusinstallatie dat de brand direct bij de bron bestreden wordt. Dit heeft als resultaat dat de gevolgschade ontstaan door brand tot een minimum beperkt wordt. Het FirePro blusmiddel (condensed aerosol) is absoluut onschadelijk voor mens, milieu en apparatuur (niet corrosief). Daardoor is het FirePro blusmiddel (condensed aerosol) zeer geschikt om toe te passen in zorginstellingen en hebben dit dan ook herhaaldelijk bewezen. Bijkomend voordeel ten opzichte van traditionele blussystemen is dat een FirePro blusinstallatie onderhoudsarm is en een levensduur heeft van minimaal 15 jaar! Al deze voordelen ten opzichte van de traditionele blussystemen zorgen ervoor dat een FirePro blusinstallatie de meest duurzame investering is om gebouw, apparatuur en mensen te beschermen in een zorginstelling.

FirePro producten in de zorg

FP-100
Het FP-100 aerosol blussysteem wordt geactiveerd door een elektrische impuls of door de warmte van de brand zelf. Dit middels de zogenoemde bulb actuator. Ook dit type is uitermate geschikt voor bronbestrijding. U kunt hierbij denken aan: servers, auto's vrachtwagen, bus, tram, relaiskasten, meterkasten etc.
FP-200
Het FP-200 aerosol blussysteem wordt geactiveerd door een elektrische impuls of door de warmte van de brand zelf. Dit middels de zogenoemde bulb actuator. Ook dit type is uitermate geschikt voor bronbestrijding. U kunt hierbij denken aan: transformatoren, computerkasten, kleine schakelkasten, mechanische machines, medische apparatuur en kleine motorcompartimenten waaronder: auto, bus, tram, trein, etc.
FP-500
Het FP-500 aerosol blussysteem wordt geactiveerd door een elektrische impuls of door de warmte van de brand zelf. Dit middels de zogenoemde bulb actuator. Dit type is uitermate geschikt voor brandbestrijding in kleine compartimeneten. U kunt hierbij denken aan: transformatoren, computerkasten, kleine schakelkasten, mechanische machines, medische apparatuur en kleine motorcompartimenten waaronder: boot, auto, bus, tram, trein, etc.

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat?