Brandbeveiliging voor Luchtvaart

Brandbeveiliging voor de luchtvaart

De luchtvaartindustrie in haar inspanningen om te zorgen voor de veiligheid van haar klanten heeft sterk gereguleerde regels en procedures in verband met hoe en wat kan worden gebruikt in de bescherming van mensen en goederen tegen brand. Onder deze strikte bedrijfsparameters vliegtuigfabrikanten, luchthavens en luchtvaartmaatschappijen verlangen blusmiddel producten die voldoen aan de hoogste specificaties en hebben bewezen een record voor betrouwbaarheid voor zowel in de lucht als op de grond.
model-planes-airplanes-miniatur-wunderland-hamburg-163792

FirePro brandpreventie in luchthavens

Tegenwoordig zijn er in de meeste vrachtvliegtuigen geen blusmiddelsystemen in de bagageruimte. Hierdoor blijft de hoogwaardige laadruimte kwetsbaar voor verlies door brand. Het vliegtuig en de bemanning lopen ook risico vanwege nevenschade.

FirePro producten voor luchtvaart

FP-100

Het FP-100 aerosol blussysteem wordt geactiveerd door een elektrische impuls of door de warmte van de brand zelf. Dit middels de zogenoemde bulb actuator. Ook dit type is uitermate geschikt voor bronbestrijding. U kunt hierbij denken aan: servers, auto's vrachtwagen, bus, tram, relaiskasten, meterkasten etc.

FP-200

Het FP-200 aerosol blussysteem wordt geactiveerd door een elektrische impuls of door de warmte van de brand zelf. Dit middels de zogenoemde bulb actuator. Ook dit type is uitermate geschikt voor bronbestrijding. U kunt hierbij denken aan: transformatoren, computerkasten, kleine schakelkasten, mechanische machines, medische apparatuur en kleine motorcompartimenten waaronder: auto, bus, tram, trein, etc.

FP-500

Het FP-500 aerosol blussysteem wordt geactiveerd door een elektrische impuls of door de warmte van de brand zelf. Dit middels de zogenoemde bulb actuator. Dit type is uitermate geschikt voor brandbestrijding in kleine compartimeneten. U kunt hierbij denken aan: transformatoren, computerkasten, kleine schakelkasten, mechanische machines, medische apparatuur en kleine motorcompartimenten waaronder: boot, auto, bus, tram, trein, etc.

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat?