Brandbeveiliging voor Marine

Brandbeveiliging voor de maritieme sector

Brandbeveiliging is een belangrijke zorg voor de maritieme sector. Vuur aan boord kan vaak snel escaleren met als gevolg, massale schade aan apparatuur, voorzieningen en het milieu. Brandbeveiliging op zee is bijzonder veeleisend, met tal van voorschriften die ervoor moeten zorgen dat het zeevervoer zijn beveiligd tegen brand.
binnenkant van een jact

FirePro brandpreventie in de maritieme sector

Navale architecten kiezen FirePro als een doeltreffend blusmiddel dat voldoet aan de IMO-normen alsmede vereisten voor ruimte en gewicht. FirePro beschermt tegen lage onderhoudskosten en een breed scala van schepen, variërend van navy flotillas, cruiseschepen, roll-on-roll-offschepen, vrachtschepen en kleine bootjes door enkele van 's werelds meest luxueuze jachten. Met strikte naleving van mariene gedragscodes en normen, FirePro systemen kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd op nieuwe of aangepaste toepassingen in korte tijd.

FirePro producten voor de maritieme sector

FP-20

De FP-20 is het kleinste aerosol blussysteem. Ook dit type is uitermate geschikt voor bronbestrijding. U kunt hierbij denken aan: computers, telefooncentrales, kleine schakelkasten, mechanische machines, medische apparatuur of zelfs in pakjes welke worden verzonden.

FP-80

De FP-80 is een aerosol brandblusser welke zowel elektrisch als door middel van thermocord kan worden geactiveerd. Ook dit type is uitermate geschikt voor bronbestrijding. U kunt hierbij denken aan: computerkasten, kleine schakelkasten, versterkers, theaterspeakers en kleine motorcompartimenten.

FP-500

Het FP-500 aerosol blussysteem wordt geactiveerd door een elektrische impuls of door de warmte van de brand zelf. Dit middels de zogenoemde bulb actuator. Dit type is uitermate geschikt voor brandbestrijding in kleine compartimeneten. U kunt hierbij denken aan: transformatoren, computerkasten, kleine schakelkasten, mechanische machines, medische apparatuur en kleine motorcompartimenten waaronder: boot, auto, bus, tram, trein, etc.

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat?