Brandbeveiliging voor Offshore

Brandbeveiliging voor de offshore-industrie

Brandbeveiliging is een belangrijke zorg voor offshore, olieplatforms en schepen. De mechanische installaties en de warmte die hierbij vrijkomt kunnen makkelijk kleine branden veroorzaken. Een ontstane brand aan een offshore platform kan snel escaleren met als gevolg massale schade. Brandbeveiliging op zee op een offshore platform is bijzonder veeleisend, met tal van voorschriften die ervoor moeten zorgen dat in de offshore, waaronder een platform, is beveiligd tegen brand. Deze branden worden veelal veroorzaakt door mechanische wrijving waarbij de vrij gekomen warmte een brand kan veroorzaken. Daarnaast is het ook risico aanwezig van een brand ontstaan in een elektrische installatie. FirePro is een expert op gebied van brandpreventie, brandbeveiliging en branddetectiesystemen op offshore platforms om beginnende branden direct bij de bron te bestrijden. Hiermee voorkomt het blusmiddel (condensed aerosol) van FirePro dat er grote brand kan ontstaan op een offshore platform en wordt de gevolgschade tot een minimum beperkt. Daarnaast is het FirePro blusmiddel (condensed aerosol) onschadelijk voor mens, milieu en mechanische/elektrische installaties (niet corrosief).
boorplatform

FirePro brandpreventie in de offshore-industrie

FirePro blusinstallaties zijn van RVS, robuust en van kwalitatief hoogwaardige duurzame componenten. Dit vergeleken met traditionele blusgasmiddelen (FM200/HCF227EA), is FirePro de ideale oplossing voor het beveiligen van offshore platforms. FirePro blusinstallaties nemen ten opzichte van traditionele blussystemen minder ruimte in beslag. FirePro blusinstallaties zijn eenvoudig te installeren en te onderhouden. Een FirePro blusinstallatie zorgt ervoor dat een beginnende brand direct bij de bron bestreden wordt. Voordeel is dat een FirePro blusinstallatie een vele malen betere investering is ten opzichte van traditionele blussystemen. Dit komt door het feit dan een FirePro blusinstallatie onderhoudsarm is en een levensduur heeft van minimaal 15 jaar! Daarnaast is het blusmiddel (condensed aerosol) absoluut niet schadelijke voor mens, milieu en mechanische/elektrische installaties (niet corrosief). Al deze voordelen ten opzichte van traditionele blussystemen zorgen ervoor dat een blusinstallatie van FirePro de beste investering is om een offshore platform te beschermen tegen brand en de gevolgschade tot een minimum te beperken.

FirePro producten voor de offshore-industrie

FP-3000
De FP-3000 is een aerosol blussysteem welke zowel elektrisch als door middel van een bulb actuator kan worden geactiveerd. Dit type is uitermate geschikt voor ruimte beveiliging. U kunt hierbij denken aan: server ruimten, winkels, centrale controlekamers, archief, machinekamer etc.
FP-4200
De FP-4200 is een aerosol blussysteem welke zowel elektrisch als door middel van een bulb actuator kan worden geactiveerd. Dit type is uitermate geschikt om grotere ruimten te beveiligen. U kunt hierbij denken aan: technische ruimten, machinekamer, magazijn, loods, pompstraten etc.
FP-5700
De FP-5700 is een aerosol blussysteem welke zowel elektrisch als door middel van een bulb actuator kan worden geactiveerd. Dit type is uitermate geschikt om grotere ruimten te beveiligen. U kunt hierbij denken aan: computerruimten, technische ruimten, opslagruimten, etc.

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat?