Brandbeveiliging voor Olie en gas

Brandbeveiliging voor de olie- en gasindustrie

De olie- en gasindustrie is voortdurend op zoek naar het inperken van de risico’s van brand en explosies. Ontvlambare vloeistoffen, gassen, dampen en waterstofsulfide, kunnen vrij komen uit putten, trucks en productie-installaties zoals tanks en dergelijke. Ontstekingsbronnen zijn statische elektriciteit, open vuur, bliksem inslag, lassen, hete oppervlakten en wrijvingswarmte. Warmte in de nabijheid van brandbare vloeistoffen vormen een hoog risico op het ontstaan van een brand. De expertise van FirePro op het gebied van brandpreventie, brandbeveiliging en branddetectiesystemen zorgen ervoor dat een beginnende brand direct bij de bron bestreden wordt. Hiermee voorkomt u een langdurige uitval van productie met de daarbij behorende financiële schade. Daarnaast zijn FirePro (condensed aerosol) blusmiddelen onschadelijk voor mens, milieu en apparatuur (niet corrosief).
olieraffinaderij

FirePro brandpreventie in de olie- en gasindustrie

FirePro blusinstallaties zijn uitermate geschikt om een beginnende brand direct bij de bron te bestrijden in raffinaderijen, petrochemische installaties en voor alle andere branche specifieke processen. Een FirePro blusinstallatie kan het verschil maken tussen een kleine gebeurtenis en/of een catastrofaal scenario. Onze blussystemen zijn van RVS, robuust, betrouwbaar en zeer effectief. Ze zijn eenvoudig te installeren, onderhouden en minimaliseren de nevenschade ontstaan na een brandincident. Een bijkomend voordeel is dat een FirePro blussysteem een vele malen betere investering is ten opzichte van traditionele blussystemen. Dit komt door het feit dat een FirePro blussysteem onderhoudsarm is en een levensduur heeft van minimaal 15 jaar! Daarnaast is het blusmiddel (condensed aerosol) absoluut niet schadelijk voor mens, milieu en aanwezige apparatuur (niet corrosief). Al deze voordelen ten opzichte van traditionele blussystemen zorgen ervoor dat een blusinstallatie van FirePro de beste en meest duurzame investering is voor uw onderneming.

FirePro producten voor de olie- en gasindustrie

FP-3000
De FP-3000 is een aerosol blussysteem welke zowel elektrisch als door middel van een bulb actuator kan worden geactiveerd. Dit type is uitermate geschikt voor ruimte beveiliging. U kunt hierbij denken aan: server ruimten, winkels, centrale controlekamers, archief, machinekamer etc.
FP-4200
De FP-4200 is een aerosol blussysteem welke zowel elektrisch als door middel van een bulb actuator kan worden geactiveerd. Dit type is uitermate geschikt om grotere ruimten te beveiligen. U kunt hierbij denken aan: technische ruimten, machinekamer, magazijn, loods, pompstraten etc.
FP-5700
De FP-5700 is een aerosol blussysteem welke zowel elektrisch als door middel van een bulb actuator kan worden geactiveerd. Dit type is uitermate geschikt om grotere ruimten te beveiligen. U kunt hierbij denken aan: computerruimten, technische ruimten, opslagruimten, etc.

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat?