Brandbeveiliging voor Olie en gas

Brandbeveiliging voor de olie- en gasindustrie

De olie- en gasindustrie is voortdurend op zoek naar het inperken van de risico's van brand en explosies. Ontvlambare gassen, dampen en waterstofsulfide, kunnen worden vrijgegeven uit putten, trucks en productie-installaties zoals tanks en leisteen shakers. Ontstekingsbronnen zijn statische elektriciteit energiebronnen, open vuur, bliksem, sigaretten, lassen, hete oppervlakken en wrijvingswarmte. Warmte in de nabijheid van brandbare vloeistoffen vormen een hoog risicoprofiel voor brand ongelukken.
olieraffinaderij

FirePro brandpreventie in de olie- en gasindustrie

FirePro kan brandbeveiligingseisen verwezenlijken in raffinaderijen, petrochemische installaties en in het algemeen elke branche-specifieke project waar het blussen van een brand bij de bron het verschil kan maken tussen een kleine gebeurtenis en een catastrofale scenario.

FirePro producten voor de olie- en gasindustrie

FP-3000

De FP-3000 is een aerosol blussysteem welke zowel elektrisch als door middel van een bulb actuator kan worden geactiveerd. Dit type is uitermate geschikt voor ruimte beveiliging. U kunt hierbij denken aan: server ruimten, winkels, centrale controlekamers, archief, machinekamer etc.

FP-4200

De FP-4200 is een aerosol blussysteem welke zowel elektrisch als door middel van een bulb actuator kan worden geactiveerd. Dit type is uitermate geschikt om grotere ruimten te beveiligen. U kunt hierbij denken aan: technische ruimten, machinekamer, magazijn, loods, pompstraten etc.

FP-5700

De FP-5700 is een aerosol blussysteem welke zowel elektrisch als door middel van een bulb actuator kan worden geactiveerd. Dit type is uitermate geschikt om grotere ruimten te beveiligen. U kunt hierbij denken aan: computerruimten, technische ruimten, opslagruimten, etc.

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat?