Blog

Branden door Lithium-Ion batterijen

Na langdurige onderzoeken en life testen, mogen wij u mededelen dat FirePro tot op heden als enig blusmiddel, aantoonbaar onder accreditatie, in staat is om branden met en/of door Lithium-Ion batterijen te beheersen en onderdrukken.

De life testen zijn uitgevoerd op het terrein van Twente Safety Campus onder toezicht van leveranciers, fabrikanten, Brandweer en KIWA.

Na het succesvol uitvoeren van de diverse testen omschreven in het testprotocol, heeft FirePro Benelux de declaraties en rapportage mogen ontvangen.

Meer weten?

Om u een nog beter beeld te geven van de gevaren, opbouw en werking van Lithium-Ion batterijen, doen wij u graag enige uitleg op onze pagina over de lithium-ion batterij.
Research & Development

Onze Research & Development afdeling heeft onder leiding van Robert G.C. Reijns nauwgezette onderzoeken en testen uitgevoerd om de geschiktheid en inzetbaarheid van de FirePro brandblussystemen (Condensed Aerosol Technology) bij Lithium-ion branden te onderbouwen.

Uit de testen is gebleken dat FirePro uitermate geschikt is voor het beheersen en blussen van Lithium-ion branden. Dit heeft alles te maken met de wijze waarop wij een lithium-ion brand benaderen en de wijze waarop FirePro ingrijpt op deze specifieke brand.

De testen zijn uitgevoerd in bijzijn van leveranciers, vervoerders, brandweer, geaccrediteerde instelling KIWA en vastgelegd in een officiële rapportage van KIWA.

Conclusie:

Verschillende brand-scenario’s en soorten brand hebben hun eigen eigenaardigheden die specifieke aandacht behoeven. Zeker als we praten over Lithium-Ion.

Het is daarom dan ook niet alleen een kwestie van het vrijgeven van een blusmiddel over de aanwezige brand, maar ook de zorgvuldige afweging van een aantal andere parameters die een belangrijke rol spelen in het bereiken van het gewenste resultaat.
Voor vragen en/of nadere uitleg, kunt u zich wenden tot FirePro Benelux / Fire Safety 4 You B.V.

Write a comment