Blog

Container opslag Lithium-Ion

Container opslag Lithium-Ion brandveilig

Een gerenommeerde auto fabrikant welke steeds actiever wordt op de markt van elektrisch aangedreven auto’s, heeft direct nagedacht over de brandbeveiliging van de opslag van hun lithium-ion batterijen. Het bedrijf heeft diverse vestigingen over de gehele wereld, welke vragen om een goede beveiliging van de opslag van de lithium-ion batterijen.

Risico’s en gevolgen

Tijdens de productie, het vervoer en/of gebruik van de lithium-ion batterij kan door slag, stoot of interne fout een batterij c.q. accupakket tot ontbranding komen. Bepaalde onderdelen van de productie van lithium-ion batterijen zijn brandbeveiligings-technisch bijzonder kwetsbaar. Zoals bijvoorbeeld de formatering en het verouderingsproces, dit vanwege de hoge energiedichtheid. Mechanische beschadigingen, elektrische storingen of verwarming kunnen ook leiden tot lekkage van elektrolyten en zo een brand of explosie veroorzaken. Kleine ruimten met hoge opslagdichtheid verhogen de kans op branduitbreiding en kunnen leiden tot een kettingreactie.

De taak  

Ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van een betrouwbaar branddetectiesysteem en een snel reagerend brandblussysteem ten behoeve van de opslag van lithium-ion batterijen in container opslag.

Waarom FirePro

Onze Research & Development afdeling heeft onder leiding van Robert G.C. Reijns nauwgezette onderzoeken en testen uitgevoerd om de geschiktheid en inzetbaarheid van de FirePro brandblussystemen (Condensed Aerosol Technology) bij Lithium-ion branden te onderbouwen.

Uit de testen is gebleken dat FirePro uitermate geschikt is voor het beheersen en blussen van Lithium-ion branden. Dit heeft alles te maken met de wijze waarop wij een lithium-ion brand benaderen en de wijze waarop FirePro ingrijpt op deze specifieke brand.

De testen zijn uitgevoerd in bijzijn van leveranciers, vervoerders, brandweer, geaccrediteerde instelling KIWA en vastgelegd in een officiële rapportage van KIWA.

Write a comment