Blog

Feit of fabel?

In de droge aerosol markt is een bedrijf actief dat probeert een markaandeel te verkrijgen op basis van eigenschappen die aan hun product worden toegeschreven, die niet kunnen worden waargemaakt. Zo zou van deze nieuwe droge aerosol na activering het blussend vermogen vele malen groter zijn.

Als dit zo zou zijn, lijkt het er bij dit nieuwe product op dat natuurlijke, fysische en chemische wetmatigheden geweld aan wordt gedaan. De basis van aerosol blusstof bestaat uit natuurkundige elementen die in de natuur voorkomen. Aan deze elementen kun je niet plotseling andere eigenschappen toekennen.

Aan één literfles gevuld met water komt ook geen twee liter water!

Dat bij een zelfde vulling in grammen deze stoffen een groter blussend vermogen wordt verkregen, is niet mogelijk en fundamenteel onjuist.

Als deze nieuwe aerosol zo wordt geïnstalleerd, uitgaande van de claim dat sprake is van een hoger blussend vermogen, wordt de veiligheid geweld aangedaan omdat dan structureel te weinig bluscapaciteit wordt toegepast.

In dit verband wijzen we er op dat FirePro t.b.v. de verschillende toepassingen is getest en gecertificeerd. En heeft zich, binnen de gecertificeerde sectoren, bewezen als een uiterst betrouwbaar blusmiddel. Het is daarom van belang voor u en uw klanten, dat u installaties installeert die geschikt zijn voor het specifieke doel en ook effectief zijn als de installatie wordt geactiveerd.

Helaas zijn er in de markt bedrijven actief die vooral bezig zijn met hun eigen commercieel belang en succes. Jammer genoeg niet met veiligheid en het belang van klanten die bereid zijn hiervoor soms veel geld te betalen. Aan deze klanten wordt schijnveiligheid verkocht met alle mogelijke consequenties van dien.

We nodigen u daarom uit alert te zijn en niet laat misleiden door mooie verkoop verhalen. Doorvragen op basis van kennis van zaken en documentatie is van het grootste belang. Om uw kennis te actualiseren en of op te frissen volgt op de volgende twee pagina’s de voor u benodigde informatie relevant in relatie tot de werking van een aerosol.

Uitleg

Om eerst duidelijk te krijgen wat een aerosol, toegepast in een op aerosol gebaseerde blussystemen, is, willen wij graag ingaan op deze materie waardoor het e.e.a. duidelijk zal worden en er meer eenduidige begrippen gehanteerd kunnen worden.

We zullen eerst de onderdelen per stuk toelichten.

Wat bedoelen we nou met een aerosol?

Simpel gezegd is een aerosol een deeltje wat in de lucht zweeft. Dit kan in droge vorm en in een natte vorm. Denk bijvoorbeeld aan mistig weer. Er zweven dan heel veel kleine (natte) aerosols in de lucht.

Aerosol

Een aerosol is een colloïdale dispersie in een gas.

Aero     /    Sol
Lucht     /    Colloïdale oplossing

Colloïden

Deeltjes met afmetingen van enkele micronmeter (10-6m) tot enkele nanometer (10-9m) die in een andere stof of gas zweven zonder daarin werkelijk te zijn opgelost.
Indien colloïden in een oplossing verdeeld zijn, spreekt men van een colloïdale oplossing of sol. Het oplosmiddel heet dispersiemiddel of continu fase. In het geval van een aerosol-blusmiddel is het oplosmiddel de lucht om ons heen.

Dispersie

Het verdelen van een stof wordt dispergeren genoemd en het ontstane product een dispersie. Een sol is dus een colloïdale dispersie in een oplosmiddel.

Opbouw

De droge aerosol is opgebouwd uit deeltjes van microformaat. Deze deeltjes zijn gesuspendeerd in een edelgas, waarbij de verhouding tussen het blootgestelde oppervlak en de reactiemassa extreem hoog is (waardoor de voor het blussen benodigde hoeveelheid actief materiaal tot een minimum kan worden beperkt).

Deeltjes van deze minieme afmetingen blijven gedurende een relatief lange tijd in suspensie (in de lucht zweven), waardoor zij de bij ontbranding aanwezige natuurlijke convectiestromen kunnen binnenstromen. Dit leidt tot een toename van de doelmatigheid van de blusstof.

Een micrometer (officieus: micron of mu) is een lengtemaat uit het SI-stelsel. De maat heeft het symbool µm. Een micrometer is gelijk aan 10-6 meter, oftewel 0,000 001 meter, een miljoenste deel van een meter, of een duizendste deel van een millimeter.

Om u een beeld te geven van enige deeltjesgrootte, geven wij u enkele voorbeelden.

Blussen met een droge aerosol

De brandblussystemen zetten – eenmaal geactiveerd – een reactie in gang waarbij de vrijgekomen droge aerosol de vrije radicalen van de verbranding bindt.

De aerosol die wordt gegenereerd bestrijdt en blust vuur niet door gebruik te maken van de methoden van verstikking (wegnemen van zuurstof) of koeling, maar door de verbrandingsreactie op moleculaire basis te stoppen (door het binden van vrije radicalen) zonder het zuurstofgehalte aan te tasten.

Omdat de deeltjes zeer klein zijn, hebben zij een relatief groot oppervlak dat energie kan absorberen.

Dit verlaagt de absorptie van energie de temperatuur en verlaagt reacties in de productie van radicalen in het verbrandingsproces.

(Simpel gezegd zorgt de droge aerosol ervoor dat de brandstof en de zuurstof zich niet meer met elkaar kunnen binden).

Write a comment