Blog

FirePro actief in de Coentunnel

Rijkswaterstaat is een grote overheidsinstelling in Nederland en maakt deel uit van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en het milieu. Zijn rol is de uitvoering van de openbare werken en waterstaat, waaronder de aanleg en onderhoud van waterwegen en wegen.

Risico’s en gevolgen

De Coentunnel is een tunnel die onder het Noordzeekanaal ligt en is onderdeel van één van de belangrijkste wegen rond Amsterdam. De Nederlandse afdeling van Rijkswaterstaat was op zoek naar een doelmatig, robuust en betrouwbaar branddetectie- en brandblussysteem voor beveiliging van de infrastructuur van de tunnel. Uitgangspunt bij het ontstaan van een brandincident was dat sluiting van de tunnel en de bijbehorende down-tijden tot een minimum worden beperkt.

De taak

Ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van een modulair blussysteem compleet met branddetectie. Dit systeem in verschillende grootte moet kunnen worden ingebouwd in elektrische kasten die zich binnen het muurwerk van de tunnel bevinden. De mogelijkheid van brand ontstaan in elektrische centrales is statistisch gezien één van de belangrijkste oorzaken van brand wereldwijd. Bescherming is noodzakelijk en is niet slechts een luxe. Bij een brandincident is de reactietijd van het brandblussysteem van essentieel belang, met name in een tunnel waar rook negatieve gevolgen kan hebben voor de bestuurders van voertuigen en tot ongevallen kan leiden.

Waarom FirePro?

De 1.283 meter lange Coentunnel bevat een belangrijke ondersteunende infrastructuur voor verschillende functies. Verlichting, ventilatie, pompen met een groot aantal besturings- en elektrische kasten, verhogen het risico op het ontstaan van brand. De FirePro technologie biedt alle eigenschappen die nodig zijn voor een brandblussysteem geschikt voor het beveiligen van elektrische panelen. Betrouwbaarheid, modulariteit, flexibiliteit en zelfstandigheid zijn essentiële eigenschappen die het brandblussysteem moet bieden . Net zo belangrijk is het bijbehorende lage onderhoud en de lange levensduur (minimaal 15 jaar) van het brandblussysteem.

Resultaten van de implementatie

FirePro Benelux CATTAS opgeleid personeel heeft de installatie voltooid. Het installeren van 142 FirePro units in de bedienings- en andere elektrische kasten geschiede in een recordtijd van minder dan 4 dagen. Het resultaat is dat de Coentunnel met het geïnstalleerde brandbeveiligingssysteem veiliger is geworden voor reizigers en personeel bij het ontstaan van brand.

Write a comment