Blog

FirePro actief bij Agrowin

Agrowin BV werd opgericht in 1989 uit de fusie van agrarische Unie Vulcan en Winterswijk. En is sindsdien gespecialiseerd in de marketing, consulting en de verkoop van bestrijdingsmiddelen, zaden, meststoffen en andere benodigdheden voor de land- en tuinbouw. Het bedrijf heeft een aantal distributie magazijnen met gevaarlijke goederen welke vragen om goede beveiliging tegen brandincidenten.

Risico’s en gevolgen

De gevaarlijke stoffen, explosieve atmosferen en verordeningen vereisen hun opslag binnen de perken te houden en de mogelijkheid te bieden van bescherming in geval van voorzienbare incidenten. Het brandrisico verhoogd wanneer er ontstekingsbronnen zoals elektrische apparatuur aanwezig zijn, die in combinatie met menselijke fouten de meest voorkomende oorzaak zijn van brand. De brandbeveiliging zijn doelstellingen zijn een veilige evacuatie van personeel en het beperken van product- en structurele schade.

De taak

Ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van een betrouwbaar branddetectiesysteem en een snel reagerend brandblussysteem ten behoeve van opslag, opslagplaatsen met brandbare materialen. Het systeem moet worden ontworpen volgens de voorschriften van PGS-15 voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Het systeem moet effectief en efficiënt zijn voor A, B, C, F klassen van brand, waarbij het brandbare materiaal gevarieerd is. Het is ook belangrijk dat het systeem snel reageert, zodat uiteindelijk de minste verstoring van werkzaamheden wordt veroorzaakt.

Waarom FirePro?

PGS -15 opslagtanks zijn van oudsher gebruikte foam systemen voor brandbeveiliging. Aangezien deze systemen nog een aantal operationele en onderhoud uitdagingen bevatten, werd de zoektocht naar een haalbaar alternatief ingeleid. De kenmerken weergegeven door FirePro technology systems voldoen volledig aan de PGS-15 normen. Onderwerpen zoals de geschiktheid voor explosieve omgevingen, efficiënte brandblus-functionaliteit, eenvoudig onderhoud en modulariteit waren doorslaggevende factoren bij het toepassen van deze technologie voor de behoeften van deze bijzonder veeleisende industrie.

Resultaten van de implementatie

Installeren zonder leidingwerk in combinatie met uitgebreide compliance van wet- en regelgeving werd het FirePro systeem geïnstalleerd. Op dit moment zijn de PGS-15 ruimtes met gevaarlijke goederen beschermt tegen brand. In het geval een brandincident zal er proactief worden geblust, waarbij de schadelijke gevolgen tot een minimum worden beperkt.

Write a comment