Blog

FirePro bij Snellevliet

SnelleVliet TOURINGCARS BV is een Europees vervoersbedrijf, gespecialiseerd in het vervoer van passagiers met een lichamelijke beperking, hetzij op een dagelijkse basis, speciale gelegenheden, tours en uitstapjes. SnelleVliet opereert volgens de kwaliteitscontrole Marque, het ISO 9001 certificaat en is ook het eerste bedrijf in Nederland met een ISO 14001 certificaat.

Risico’s en gevolgen

Brand in voertuigen wordt veelal veroorzaakt door elektrische storingen, verbranding van brandstof en/of olie in het motorcompartiment, ongelukken en natuurlijk menselijk falen. Bij een brand in een voertuig heb je te maken met verschillende brandbare stoffen. Het is daarom van vitaal belang dat het brandblussysteem effectief is bij alle soorten brandklassen en kan functioneren in een zo vroeg mogelijk stadium ter voorkoming van verdere schadelijke gevolgen voor de activa of het menselijk leven.

De taak

Ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van een blussysteem compleet met detectie. Het blussysteem heeft als doel de veiligheid te garanderen van haar passagiers met een lichamelijke beperking in het geval van een brandincident. Daarnaast moet er de mogelijkheid zijn dat buiten de automatische inschakeling er ook handmatige activering door de bestuurder mogelijk is. Dit is een vereiste volgens internationale aanvaarde regels en voorschriften.

Waarom FirePro?

Modulariteit, doeltreffendheid, niet schadelijk zijn voor de passagiers, financiële haalbaarheid zowel op de korte als lange termijn werden kritische kenmerken voor de keuze van een brandblussysteem. Het gemak van de installatieprocedure, ruimtebesparing en lichtgewicht waren ook belangrijke punten op de lijst van doorslaggevende factoren in het selectieproces. En natuurlijk rekening houdend met de Euro 5 EEV milieunormen moest het brandblussysteem ook milieuvriendelijk zijn. Een FirePro blusinstallatie voldoet aan al deze kenmerken, vandaar dat de keuze ook voor FirePro is gevallen.

Resultaten van de implementatie

FirePro Benelux CATTAS opgeleid personeel heeft de installatie voltooid.. Het resultaat is dat SnellVliet met de geïnstalleerde brandbeveiligingssysteem veiliger is geworden voor haar passagiers en personeel bij het ontstaan van brand.

Write a comment