FirePro

Contact

  _____________________________

  FirePro Benelux is een Nederlands brandveiligheid- en brandpreventiebedrijf met de meest onderzochte en gecertifceerde brandveiligheidsproducten en systemen in de industrie.

  Firepro brandblussystemen

  De FirePro condensed aerosol blussystemen zetten - eenmaal geactiveerd - een reactie in gang waarbij de vrijgekomen condensed aerosol de vrije radicalen van de verbranding bindt. De condensed aerosol die door dit type brandblussystemen wordt gegenereerd bestrijdt en blust vuur niet door gebruik te maken van de methoden van verstikking (wegnemen van zuurstof) of koeling, maar door de verbrandingsreactie op moleculaire basis te stoppen (door het binden van vrije radicalen) zonder het zuurstofgehalte aan te tasten.

  Heeft u naar aanleiding van deze pagina vragen of opmerkingen over onze blussystemen? Neem contact met ons op!

  De condensed aerosol is opgebouwd uit deeltjes van microformaat. Deze deeltjes zijn gesuspendeerd in een edelgas, waarbij de verhouding tussen het blootgestelde oppervlak en de reactiemassa extreem hoog is. Hierdoor kan de voor het blussen benodigde hoeveelheid actief materiaal tot een minimum worden beperkt.

  Deeltjes van deze minieme afmetingen blijven gedurende een relatief lange tijd in suspensie, waardoor zij de bij ontbranding aanwezige natuurlijke convectiestromen kunnen binnenstromen. Dit leidt tot een toename van de doelmatigheid van de blusstof.

  FirePro Blussysteem

  De FirePro® brandblussers- en brandblussystemen produceren een condensed aerosol. De deeltjes van dit blusmiddel hebben een bluskracht die wordt bepaald door een chemische kettingreactie zonder het in de omgeving aanwezige zuurstofgehalte te beïnvloeden.

  De bluswerking wordt teweeggebracht door twee acties (fysisch & chemisch):

  FIREPRO FYSISCHE ACTIE

  De fysische blusactie komt voort uit de chemisch-fysische kenmerken. Deze elementen hebben vergeleken met alle andere elementen de minste hoeveelheid energie nodig voor ionisatie (laagste ionisatiespanning). Daarom en omdat er slechts een zeer kleine hoeveelheid energie nodig is, is het mogelijk de elektronen van de atomen te scheiden.

  In het vuur is een overvloed aan energie aanwezig. Hierdoor is de vereiste energie voor de fysische blusactie aanwezig. De ionisatie van kalium blijkt tijdens het blussen uit een licht violette verkleuring van de vlam. De in de vlam aanwezige energie wordt daarom in overeenstemming met de ionisatiespanning van de aanwezige elementen gereduceerd.

  FIREPRO CHEMISCHE ACTIE

  Tijdens verbranding vinden er in de vlam in een snelle opeenvolging bepaalde reacties plaats tussen atomen en fragmenten van instabiele moleculen (radicalen). Zulke reacties vormen de zogenaamde kettingreacties van radicalen. Vanwege hun instabiele karakter neigen radicalen ertoe om via nog meer reacties een stabiele eindtoestand te bereiken.

  De stabiele eindproducten zijn onder andere kooldioxide (C2O) en water (H2O). Het kalium, dat vrijkomt door het uiteenvallen van de kaliumverbindingen, reageert tijdens verbranding met de vrije radicalen van instabiele hydroxiden, waarbij kaliumhydroxide (KOH) wordt gevormd, wat een zeer stabiele verbinding is. In dit stadium wordt de kettingreactie van de vrije radicalen tot staan gebracht en wordt de vlam gedoofd.

  Beschermingniveaus:

  • Totale afdekking (volumetrische bescherming)
  • Brandbestrijding op de identificeerbare mogelijke bronnen van vuur
  • Totale bescherming van zaken die speciale zorg behoeven (bijv. van grote waarde, enz.)

  Brandblussystemen van FirePro

  FirePro® blussystemen worden zowel ontworpen voor universele volumetrische bescherming (totale afdekking) als voor lokale bescherming. Dit wil zeggen dat bescherming per kubieke meter wordt geboden en op basis hiervan wordt berekend welk type brandblusser en welke hoeveelheid blusmateriaal nodig is voor de bescherming van een bepaald volume of object. Voor de concentratie van condensed blusaerosol per kubieke meter (geen of weinig beluchting) is in FirePro blussystemen vanaf 30 gram blusmateriaal nodig (vergeleken met 250 tot 350 gram Halon of 700 tot 1500 gram CO2).

  N.B.: Voor hetzelfde volume zou met beluchting een hogere concentratie nodig zijn. Het een en ander is afhankelijk van de beluchtingssnelheid.

  De dispersie (ontsnapping) van de condensed blusaerosol uit het volume als gevolg van beluchting en de beluchtingssnelheid vormt een zeer belangrijke parameter die bij het gebruik van condensed aerosol voor het bestrijden van branden in acht genomen dient te worden.

  Nauwkeurig beheerste experimenten hebben aangetoond dat er in absolute termen 30 gram van het materiaal in FirePro® condensed aerosol brandblusser nodig is om 1 kubieke meter van een gesloten ruimte (met weinig tot geen beluchting) volledig te beschermen. Maar uit voorzorg wordt omwille van de veiligheid meer toegevoegd.

  Het vermogen om zowel universeel als lokaal te beschermen biedt bij het bepalen van de strategie voor een effectieve brandbestrijding een belangrijk voordeel.

  Als de identificeerbare bron van de brand bijvoorbeeld een tv-toestel is, dan kan er in het toestel een klein blussysteem worden geplaatst die het vuur bij de bron dooft. Hetzelfde geldt voor computers, elektriciteitskasten, wandcontactdozen, verwarmingstoestellen op gasvormige of vloeibare brandstof, plaatsen waar brandbare materialen worden bewaard, enzovoort.

  Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat?