15+ redenen voor Firepro

Contact

  _____________________________

  FirePro Benelux is een Nederlands brandveiligheid- en brandpreventiebedrijf met de meest onderzochte en gecertifceerde brandveiligheidsproducten en systemen in de industrie.

  Milieuvriendelijk blusmiddel

  Zero Ozone Depletion Potential
  Zero Ozone Depletion Potential
  Zero Global Warming Potential
  Non-Pressurized
  Non-Oxygen Depleting
  Manufactured Under ISO 14001 / 9001 Standards
  HFC-free
  Halon Alternative
  CFC-free
  15-year Product Life

  15+ redenen voor FirePro

  EFFECTIEVER en DOELMATIGER in brandpreventie dan enig ander bestaand conventioneel systeem. Er is 30+ gram van het blusmateriaal nodig om 1 m3 te beschermen, vergeleken met 200-350 gram Halon of 700-1500 gram CO2.

  OZONVRIENDELIJK Zij stoten geen stoffen uit die schadelijk zijn voor de ozonlaag.

  NIET CORROSIEF Ze beschermen goederen wel, maar beschadigen niets. De blusmiddelen bevatten geen actieve corrosieve stoffen. Daarom worden apparaten, objecten of materialen niet vernield of zelfs maar aangetast. Bij andere blusmiddelen gaat datgene wat niet door het vuur wordt vernield, alsnog verloren door de gebruikte stoffen (zoals water, schuim en poeder).

  NIET SCHADELIJK voor mensen. De blusmiddelen zijn niet giftig en nemen geen zuurstof weg.

  MILIEUVRIENDELIJK Zij dragen het 'Green Product' keurmerk'. Laboratoriumproeven tonen aan dat ze geen schadelijke effecten hebben op bodem, water, lucht, het klimaat, dieren, planten, micro-organismen.

  • Ozonafbrekend vermogen (ODP) = 0
  • Potentiële bijdrage aan de opwarming van de aarde (GWP) = 0
  • Atmosferische levensduur (ALT) = verwaarloosbaar

  HOUDERS NIET ONDER DRUK Hierdoor kunnen de unit zich dus zonder enig gevaar in de buurt van het vuur bevinden (in tegenstelling tot de andere blusstoffen waarvan de houders onder druk staan en die onderworpen zijn aan alle beperkingen van druk en temperatuur).

  GEEN dure leidinginstallaties, pompen en enorme tanks.

  COMPACT, eenvoudig te vervoeren en makkelijk te installeren zonder lange en dure onderbreking van de activiteiten in het pand waar de installatie plaatsvindt.

  EENVOUDIG AAN TE SLUITEN op bestaande conventionele branddetectiesystemen, activeringssystemen of alarmsystemen.

  MINDER ONDERHOUD tijdens hun levensduur dan enig ander conventioneel systeem.

  LEVENSDUUR van wel minimaal 15 JAAR, gedurende welke de blussers te allen tijde bedrijfsgereed zijn (detectie, activering en uittreding).

  GEHEEL AUTOMATISCH EN AUTONOOM:

  • Branddetectie: hoeft niet afhankelijk te zijn van een externe elektrische voeding;
  • Activering: hoeft niet afhankelijk te zijn van een externe elektrische voeding of perslucht.
  • Uittreding: zij zijn niet afhankelijk van een externe elektrische voeding of perslucht

  HANDMATIGE ACTIVERING Ze kunnen vanaf een veilige afstand nabij het vuur worden gerold/geplaatst.

  EFFECTIEF en EFFICIÈNT De ontwikkeling van het vuur kan in een zeer vroeg stadium worden gestopt. Zij bestrijden branden van klasse A, B, C, E, F en L in de eerste stadium van de brand extreem effectief, waardoor brandpreventie wordt bevorderd en verdere schade aan goederen dus wordt voorkomen.

  BEPERKTE VERSPREIDING van vuur door zeer brandbare materialen zoals benzine, dieselolie, gas, kunststof, hout, steenkool, papier, rubber, elektromechanische apparatuur, enzovoort.

  INSTALLATIE op plaatsen met variërende omgevingstemperatuur en bij een relatieve luchtvochtigheid tot 98%.

  SELECTIEVE ACTIVERING Hierdoor wordt onnodige activering van andere delen van het systeem voorkomen en blijven de kosten tot een minimum beperkt.

  INTERNE BESCHERMING Brandpreventie op plaatsen waar dat nog niet eerder mogelijk was dankzij de interne brandblussers voor lokale bescherming ofwel bronbestrijding.

  Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat?