Effect op de omgeving

Milieuvriendelijk blusmiddel

Zero Ozone Depletion Potential
Zero Ozone Depletion Potential
Zero Global Warming Potential
Non-Pressurized
Non-Oxygen Depleting
Manufactured Under ISO 14001 / 9001 Standards
HFC-free
Halon Alternative
CFC-free
15-year Product Life

Effect op de omgeving

Vergelijking tussen verschillende blusstoffen.

Effect op mensen Effect op goederen Effect op milieu Installatie- en onderhoudseisen
FirePro Is in de beoogde concentraties, onschadelijk voor de mens Veroorzaakt geen schade aan goederen. Na uittreding slaat er een inerte stoffilm neer die makkelijk kan worden verwijderd. Milieuvriendelijk. Veroorzaakt geen negatieve effecten. Ozonvriendelijk. Draagt het groene product kenmerk. Eenvoudige installatie. geen uitgebreid leidingstelsel, compressors, grote tanks of drukflessen nodig. Weinig onderhoud.
CO2 Is in de concentraties die nodig zijn om een brand te blussen , zeer gevaarlijk voor de mens. Is een schone blusstof die geen residuen achterlaat. Het koeleffect produceert echter een condensatienevel die elektronische apparatuur kan beschadigen. Over het algemeen wordt er meer CO2 uitgestoten door andere bronnen. Uitgebreid leidingstelsel, houders onder druk enz. zijn noodzakelijk. Mogelijke verstoring van de lopende werkzaamheden. Onderhoud en bijvullen vereist.
Argon Kan bij geisoleerd gebruik leiden tot de levering van onvoldoende zuurstof aan de hersenen. Is onschadelijk voor goederen. Het is een in de natuur voorkomend element en dus niet schadelijk voor het milieu. Uitgebreid leidingstelsel, compressores, enz. Mogelijke verstoring van de lopende werkzaamheden. Onderhoud en bijvullen vereist.
Halon Niet schadelijk voor de mens, maar is door het verdrag van Wenen en het bij dit verdrag behorende protocol van Montreal sinds 1994 verboden. Veroorzaakt geen indirecte schade. CFK’s en HCFK’s zijn verboden. Uitgebreid leidingstelsel, compressores, enz. Mogelijke verstoring van de lopende werkzaamheden.
Schuim en water Indien gebruikt in vaste systemenen is het noodzakelijk mensen te beschermen. Kan corrosief zijn vanwege grote concentratie water en de residuen zijn schadelijk voor gevoelige elektronische componenten. Het achterblijvende residu is mogelijk moeilijk te verwijderen en het schuim kan erg gevaarlijk zijn voor waterplanten en dieren. Uitgebreid leidingstelsel, compressores, enz. Mogelijke verstoring van de lopende werkzaamheden. Onderhoud en bijvullen vereist.

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat?