Effect op het milieu

Milieuvriendelijk blusmiddel

Zero Ozone Depletion Potential
Zero Ozone Depletion Potential
Zero Global Warming Potential
Non-Pressurized
Non-Oxygen Depleting
Manufactured Under ISO 14001 / 9001 Standards
HFC-free
Halon Alternative
CFC-free
15-year Product Life

Effect op het milieu

De blusstof van de toekomst voor zowel ruimtelijke als lokale bescherming en voor draagbare methoden van brandbestrijding.

FirePro® aerosol brandblussers- en brandblussystemen maken gebruik van de vaste, aerosolvormende verbinding SBK die - eenmaal geactiveerd - wordt getransformeerd in een snel expanderende, zeer doelmatige en effectieve blusaerosol.

De belangrijkste kenmerken van de FirePro® aerosol brandblussers- en brandblussystemen in de juiste en voorgeschreven toepassing zijn:

 • zij zijn doelmatiger en effectiever dan enig ander conventioneel systeem
 • zij bevinden zich in houders die niet onder druk staan
 • zij zijn milieuvriendelijk en niet schadelijk voor de ozonlaag
 • ODP = 0 (Ozone Depletion Potential - ozonafbrekend vermogen)
 • GWP = 0 (Global Warming Potential - potentiële bijdrage aan opwarming v/d aarde)
 • ALT = verwaarloosbaar (Atmospheric Life Time - atmosferische levensduur)
 • zij zijn niet corrosief - brengen geen schade toe aan goederen
 • zij zijn onschadelijk voor mensen, dieren of planten
 • zij zijn autonoom en automatisch - er is geen externe elektrische voeding of perslucht nodig (maar zij kunnen worden aangesloten op elk conventioneel alarm-, detectie- en/of activeringssysteem)
 • zij zijn leverbaar in een groot aantal verschillende vormen en maten (afhankelijk van het te beveiligen volume)
 • zij zijn leverbaar in een groot aantal verschillende typen (afhankelijk van specifieke vragen in een project)

Het benodigde onderhoud is verwaarloosbaar vergeleken met het onderhoud dat nodig is bij enig ander conventioneel systeem.

FirePro CO2 Andere gasvormige blusstoffen HALON 1901
O.D.P. (Ozone Depletion Potential) Nul Nul Laag Hoog
G.W.P. (Global Warming Potential) Nul Hoog Laag Matig
A.L.T. (atmospheric Life-time) Verwaarloosbaar Zeer hoog Gem. zeer hoog Hoog
Toxiciteit Geen Hoog Laag-hoog Laag
Geleidbaarheid Geen, tot 24.000 volt Laag Laag Laag
Corrosie-effect Geen Laag Laag-hoog Matig
Volumetrisch rendement Uitstekend Laag Laag Goed
Concentratie voor blussen n.v.t. 45%+ 8-40% 5%
Dichtheid voor blussen 30+ g/m 700-1500 g/m3 550-950 g/m3 200-350 g/m3

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat?