Effect op het milieu

Effect op het milieu

De blusstof van de toekomst voor zowel ruimtelijke als lokale bescherming en voor draagbare methoden van brandbestrijding.

FirePro® aerosol brandblussers- en brandblussystemen maken gebruik van de vaste, aerosolvormende verbinding SBK die - eenmaal geactiveerd - wordt getransformeerd in een snel expanderende, zeer doelmatige en effectieve blusaerosol.

De belangrijkste kenmerken van de FirePro® aerosol brandblussers- en brandblussystemen in de juiste en voorgeschreven toepassing zijn:

 • zij zijn doelmatiger en effectiever dan enig ander conventioneel systeem
 • zij bevinden zich in houders die niet onder druk staan
 • zij zijn milieuvriendelijk en niet schadelijk voor de ozonlaag
 • ODP = 0 (Ozone Depletion Potential - ozonafbrekend vermogen)
 • GWP = 0 (Global Warming Potential - potentiële bijdrage aan opwarming v/d aarde)
 • ALT = verwaarloosbaar (Atmospheric Life Time - atmosferische levensduur)
 • zij zijn niet corrosief - brengen geen schade toe aan goederen
 • zij zijn onschadelijk voor mensen, dieren of planten
 • zij zijn autonoom en automatisch - er is geen externe elektrische voeding of perslucht nodig (maar zij kunnen worden aangesloten op elk conventioneel alarm-, detectie- en/of activeringssysteem)
 • zij zijn leverbaar in een groot aantal verschillende vormen en maten (afhankelijk van het te beveiligen volume)
 • zij zijn leverbaar in een groot aantal verschillende typen (afhankelijk van specifieke vragen in een project)

Het benodigde onderhoud is verwaarloosbaar vergeleken met het onderhoud dat nodig is bij enig ander conventioneel systeem.

HALON 1901 Andere gasvormige blusstoffen CO2 FirePro
O.D.P. (Ozone Depletion Potential) Hoog Laag Nul Nul
G.W.P. (Global Warming Potential) Matig Laag Hoog Nul
A.L.T. (atmospheric Life-time) Hoog Gem. – zeer hoog Zeer hoog Verwaarloosbaar
Toxiciteit Laag Laag-hoog Hoog Geen
Geleidbaarheid Laag Laag Laag Geen, tot 24.000 volt
Corrosie-effect Matig Laag-hoog Laag Geen
Volumetrisch rendement Goed Laag Laag Uitstekend
Concentratie voor blussen 5% 8-40% 45%+ n.v.t.
Dichtheid voor blussen 200-350 g/m3 550-950 g/m3 700-1500 g/m3 30+ g/m

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat?