Eigenschappen

Contact

  _____________________________

  FirePro Benelux is een Nederlands brandveiligheid- en brandpreventiebedrijf met de meest onderzochte en gecertifceerde brandveiligheidsproducten en systemen in de industrie.

  FirePro blussystemen eigenschappen

  Eigenschappen van de FirePro aerosol brandblussystemen. Wilt u meer informatie? Schroom niet om contact met ons op te nemen!

  Duur tot uittreding vanaf ca. 3+ seconden
  Noodzakelijke concentratie in het volume vanaf 30+ gram per m3
  Duur effectiviteit tussen 15 en 120 minuten (berekening)
  Elektrische activering 12 – 36 volt bij 0,8 A, 2 Ohm, 3-4 seconden
  Max. teststroom max. 5 mA
  Activeringstijd direct
  Opslagconditie van -50 °C tot +100 °C
  Relatieve luchtvochtigheid maximaal 98%
  Brandklassen A, B, C, E, F en L

  Activering kan door:

  • een elektrisch signaal van conventionele detectie- en activeringssystemen.
  • een Linear Heat Cable. Dit is een thermisch gevoelige draad/sensor.
  • een bulb activator. Dit is een glaasje wat bij een bepaalde temperatuur breekt waardoor de aerosol brandblusunit wordt geactiveerd (denk aan de kop van een sprinkler).
  • en bimetaal schakeling. Dit is een warmteschakeling welke bij een bepaalde temperatuur een stroom doorlaat waardoor de aerosol brandblusunit wordt geactiveerd.

  Voor de draagbare aerosol brandblusunits geldt een handmatige activering. Deze worden gericht op, of kunnen gerold worden in een ruimte waar zich een brand bevindt (afhankelijk van het gebruikte type).

  Kenmerken van de vrijkomende aerosol

  Elektrische geleidbaarheid geen, tot 75.000 volt
  Corrosiviteit geen
  Thermische schok geen
  Elektrostatische lading geen
  Condensatie n.v.t.
  Residuen na brand reconditionering

  Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat?