Kennisbank

Alles over brandveiligheid

Wij helpen u graag met de vragen die u heeft over verschillende blussystemen en in welke specifieke situaties zij het meest toepasbaar zijn. Indien u met vragen blijft zitten, is onze kennisbank een goede leidraad voor antwoorden wat betreft brandveiligheid (brandpreventie en brandbestrijding). In deze kennisbank brengen wij diverse blussystemen, blusmiddelen en toepassingen in kaart, waarbij voor- en nadelen van de systemen worden uitgelegd.
Aerosol blussystemen
Er zijn diverse leveranciers van condensed aerosol blussystemen. Het is belangrijk dat voor het kiezen de juiste...
Brandmeldinstallaties
Om een brand in een vroegtijdig stadium te ontdekken in gebouwen gebruikt men een brandmeld...
Brandbeveiliging pleziervaart
Indien er brand ontstaat op een boot, kan dit grote gevolgen hebben. Zoals u zult begrijpen zijn er geen vluchtwegen. In geval van brand zal deze met de grootste spoed geblust moeten worden............
Brandblusinstallaties
Een brandblusinstallatie ofwel brandbluscentrale wordt toegepast voor het aansturen van een...
Lithium-ion batterij
De potentiële bedreigingen door lithium-ion batterijen vragen om een integraal beveiligingsconcept...
Algemene risico's
Brandblussystemen en/of brandblusinstallaties worden toegepast met als doel de risico’s zo veel als...
Blusgasinstallaties
Blusgassen - gassen die men kan gebruiken om een brand te blussen - worden (meestal) onder druk tot...
Sprinklerinstallaties
Sprinklerinstallaties bestaan al erg lang. Zij controleren en/of blussen een...
Watermist
In brandveiligheid wordt watermist toegepast als nat blussysteem voor het bestrijden van brand. Doordat met...
Schuimblusinstallaties
Voor specifieke situaties (brand blussen met schuim) kunnen schuimblusinstallaties met Hi-Ex...

Firepro Benelux de juiste partner voor brandpreventie en brandbeveiliging in Nederland