Blusgasinstallaties

Blusgasinstallaties

Blusgassen - gassen die men kan gebruiken om een brand te blussen - worden (meestal) onder druk tot vloeistof verdicht in een gascilinder. Bij het laten vrijkomen van het blusgas, wat in de gascilinder onder grote druk is opgeslagen, zal het gas sterk expanderen en sterk afkoelen. Bij CO2 kan dit zelf aflopen tot -80ºC met alle gevolgen van dien.

Onderstaand doen wij u een overzicht van de diverse blusgassen die men zou kunnen toepassen in een blusgasinstallatie.

Groepen blusgasinstallaties

Ook wel Clean Agents genoemd, worden de installaties o.a. onderverdeeld in twee groepen:

Inerte blusgassen

Inerte blusgassen worden toegepast om het zuurstofgehalte in de ruimte te verlagen (inertiseren). De blussende werking berust dan ook op het verdringen van zuurstof uit de lucht.

Chemische blusgassen

Chemische blusgassen onttrekken warmte aan de brand, waardoor het verbrandingsproces wordt gestopt. Tevens vindt door ontleding van het chemische gas een chemische interactie plaats, die het verbrandingsproces remt.

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat?