Bronbrandbeveiliging toepassen in veestal

Helaas wordt nog te vaak de media opgeschrikt door grote veestal branden. Ieder jaar vallen hierbij enorm veel slachtoffers. Alleen al in 2018 waren er 17 stalbranden waarbij 121.000 dieren omkwamen (bron: wakkerdier). De wettelijke eisen aan nieuwe stallen zijn wel hoger sinds 2014, alleen zijn deze wel hoog genoeg?

Bronbrandbeveiliging van FirePro

Wij van FirePro zijn van mening dat het aantal grote veestal branden terug gedrongen kan worden. Door direct een beginnende brand bij de bron te bestrijden worden slachtoffertes voorkomen en de gevolgschade zoveel mogelijk beperkt. De toepassingen van FirePro met het blusmiddel condensed aerosol zijn hiervoor uitermate geschikt. Bronbrandbeveiliging is prima toe te passen in bijvoorbeeld:

Gelijkwaardigheid verklaring van PEUTZ

FirePro condensed aerosol is door PEUTZ in 2010 gelijkwaardig bevonden ten opzichte van andere blusmiddelen. Zodoende kunt u uw stal prima beveiligen tegen brand met FirePro en voorkomt u gevolgschade welke ontstaat door waterschade.

Onschadelijk blusmiddel

Een FirePro blusinstallatie past het blusmiddel condensed aerosol toe. Het blusmiddel heeft zich herhaaldelijk bewezen als zeer effectief, bijkomend voordeel is dat ons blusmiddel niet corrosief is voor aanwezig apparatuur en eventuele goederen. Condensed aerosol blust een brand op moleculaire basis, het reduceert of neemt geen zuurstof weg. Wanneer er in geval van brand geblust dient te worden, zal ons blusmiddel geen gevaar opleveren voor mens, dier en milieu.

Voordelen FirePro

  • Geen bouwkundige aanpassingen voor plaatsing blusinstallatie (wateropslag, opslag blusgasflessen)
  • Geen leidingwerk, met de hoge bijkomende onderhoudskosten
  • levensduur van garandeert minimaal 15 jaar
  • sterk in bronbrandbeveiliging
  • onderhoudsarm
  • onschadelijk voor milieu, mens, dier en apparatuur