Brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties

Om een brand in een vroegtijdig stadium te ontdekken in gebouwen gebruikt men een brandmeldinstallatie met als onderdeel een brandmeldcentrale. Deze typen installaties kunnen aangeven waar de (beginnende) brand zich bevindt. Lees hier alles over de werking en het onderhoud.

De BHV (bedrijfshulpverlening) organisatie kan dan, wanneer mogelijk, de (beginnende) brand blussen met kleine blusmiddelen en zo nodig het gebouw ontruimen om onnodig letsel te voorkomen.

Wilt u een brandmeldinstallatie kopen? Dan dient u te weten dat een installatie met de bijbehorende brandmelders moet voldoen aan de NEN-2535 en NEN-EN-54 reeks. Tevens komen dergelijke installaties met instructies met betrekking tot onderhoud.

Werking van de installatie

De wijze van detecteren in standaard ruimten kan plaatsvinden door traditionele rookmelders en/of temperatuurmelders. Indien een ruimte afwijkt van een standaard ruimte (door bijvoorbeeld hoge luchtsnelheden door ventilatie/koeling of obstructies), kan een aspiratiesysteem worden toegepast. Dit systeem zorgt voor het aanzuigen en meten van lucht.

Toepassingen van de brandmeldinstallatie

Om de brandveiligheid in diverse gebouwen (bestaande bouw) te verbeteren en vroegtijdig alarm te geven, zijn producten van FirePro zeer geschikt.

  • Huurwoning
  • Appartementen / Appartementencomplex
  • Horeca
  • In de zorg

Als men extra aansturingen wat betreft brandveiligheid wenst, kan dat middels een meldervoet met een ingebouwd relais of via de centrale zelf. Voor informatie over het onderhoud van brandmeldinstallaties kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat?