Schuimblusinstallaties

Schuimblusinstallaties

Voor specifieke situaties (brand blussen met schuim) kunnen schuimblusinstallaties met Hi-Ex blusschuim worden toegepast.

Hi-Ex blusschuiminstallaties

  • Hi-Ex outside air installaties, waarbij de lucht voor het vormen van het schuim, van buiten de te beveiligen ruimte wordt betrokken.
  • Hi-Ex inside air installaties, waarbij de lucht voor het vormen van het schuim uit de te beveiligen ruimte wordt betrokken.

Niet alle schuimconcentraten zijn geschikt om in Hi-Ex blusinstallaties te worden toegepast. Bij Hi-Ex inside air blusinstallaties moet een hiervoor getest en goedgekeurde schuimconcentraat worden toegepast dat geschikt is om (zure) verbrandingsproducten in de schuimbellen op te nemen.

Risico's verbonden aan blussen met schuim met HI-EX blusschuiminstallaties

De enorme deken van schuim, welke door Hi-Ex wordt geproduceerd, verhindert het totale zicht op en richting vluchtroutes en eventuele obstakels. De schuimlaag is binnen ca. 30 seconden zo hoog dat het totale zicht weg is. Vaak is er dan groot gevaar voor paniek en desoriëntatie.

Daarnaast geeft blootstelling aan geëxpandeerd schuim bij inademing irritatie aan de luchtwegen en gevaar voor verstikking. Tevens zal het geëxpandeerde schuim bij huidcontact irritatie van de huid veroorzaken.

Hulpdiensten zullen een ruimte, waarin een Hi-Ex blusschuiminstallatie geactiveerd is, dan ook alleen betreden met beschermende kleding en onafhankelijke adembescherming.

Veiligheidsvoorzieningen HI-EX blusschuiminstallaties

Bij de toepassing van Hi-Ex blusschuiminstallaties dient men met name rekening te houden met de veiligheid voor personen aangaande de ademhaling, zicht (vluchtmogelijkheden word weggenomen) agressieve werking op huid en de milieuaspecten door de (bijtende) stoffen die als toevoeging worden gebruikt om schuimvorming te creëren.

Als een Hi-Ex blusschuiminstallaties wordt toegepast in ruimten waar zich personen kunnen bevinden, dient men maatregelen te treffen om te voorkomen dat de installatie automatisch geactiveerd wordt.

De installatie voor het blussen van een brand met schuim wordt dan ook ingedeeld in klasse-III.

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat?