Watermist blussysteem

Watermist blussysteem


In brandveiligheid wordt watermist toegepast als nat blussysteem voor het bestrijden van brand. Doordat met watermist minder water nodig is om een brand te bestrijden, vormt het watermist blussysteem een zeer interessant alternatief voor traditionele sprinklerinstallaties in gebouwen.

Watermist is een zeer fijne verneveling van waterdruppels. De omvang van de fijne druppels wordt bepaald door de waterdruk in het systeem(leidingnet) en de opening(en) in de sprinkler of nozzle. Des te hoger de systeemdruk des te fijner de watermist verneveling zal zijn.

Wanneer waterdruppels kleiner zijn zullen ze langer blijven zweven, voordat ze de bodem raken. Hierdoor hebben ze meer tijd om hitte uit een brand te onttrekken.

Een bijkomend natuurkundig verschijnsel is, dat de fijne watermist druppels dicht bij de vuurhaard, zullen verdampen tot "natte" stoombellen, waarbij ze uitzetten tot > 1.700x hun oorspronkelijke omvang.

De stoombellen vormen hierdoor een "isolatieschil", om het vuur, met een dusdanig dichte structuur dat de hitte, uit de vuurhaard, nog maar moeilijk kan verspreiden. Zo kan de temperatuur, in de brandruimte, sterk dalen van ca. 200OC naar 50OC.

Daarnaast zorgt de "isolatieschil" voor een verstikkend effect voor het vuur, doordat aanwezige zuurstof nog maar moeilijk de brandhaard kan bereiken. Het bestrijden van branden met een watermist blussysteem vindt dus plaats door afkoeling van de vuurhaard en verstikking door zuurstofgebrek.

Types watermist blussystemen

Lage druk systemen

Lage druk systemen werken met drukken tot 16 bar, in het leidingnet, en 5 bar op de sprinklers, waarbij ze tot 5x minder water nodig hebben voor een vergelijkbaar blusresultaat, met traditionele sprinklerinstallaties. Het zijn dus in feite hoge druk sprinklerinstallaties.

Nadelen ten opzicht van hoge druk systemen:

  • vragen bijna net zoveel ruimte als een traditionele sprinklerinstallatie;
  • kwaliteit materialen vergelijkbaar met sprinkler, dus hogere onderhoudskosten;
  • gebruiken twee maal meer water als hoge druk systemen;
  • toepassing op grotere hoogte beperkt door het ontbreken van goedkeuringen;
  • toepassingsmogelijkheden meer beperkt, door meer waterverbruik (waterschade).

Hoge druk systemen

Hoge druk systemen werken met drukken van 40 tot 200 bar, in het leidingnet, en maximaal 100 bar op de sprinklers. Hoge druk systemen hebben "nozzles", met kleine gaatjes, waaruit de mist verneveld wordt. Zo gauw de druppels de nozzle verlaten gaan ze zweven.

Nadeel ten opzichte van lage druk systemen:

  • het water in het systeem moet drinkwater kwaliteit hebben om verstopping van gaatjes in nozzles te voorkomen.

Net als bij sprinklersystemen, is er bij watermist blussystemen gevaar voor het ontstaan van legionella in het volledige systeem.

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat?