Contact  _____________________________

  FirePro Benelux is een Nederlands brandveiligheid- en brandpreventiebedrijf met de meest onderzochte en gecertifceerde brandveiligheidsproducten en systemen in de industrie.

  FP-500

  Het FP-500 aerosol blussysteem wordt geactiveerd door een elektrische impuls of door de warmte van de brand zelf. Dit middels de zogenoemde bulb actuator.  Dit type is uitermate geschikt voor brandbestrijding in kleine compartimeneten. U kunt hierbij denken aan: transformatoren, computerkasten, kleine schakelkasten, mechanische machines, medische apparatuur en kleine motorcompartimenten waaronder: boot, auto, bus, tram, trein, etc. 

  Share

  Technische specificaties

  Model FP-500
  Massa blusstof 500 gram
  Activation mode(s) elektrisch en/of thermisch
  Gewicht Bruto Netto 2670 gram 500 gram
  Uitstroomtijd 10 – 15 seconde
  Uitstroom openingen 1
  Afmetingen 260 mm x 84 mm (diameter)
  Brand klasse A, B, C, E, F en L